Labas,

Sveiki atvykę į

Krivilę!

Privatumo politika

UAB „Kirvilė“,  gerbia klientų, kurių duomenis tvarkome, teisę į privatumą bei duomenų apsaugą, todėl užtikriname aukštą tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir saugumą. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip yra renkame, tvarkome, naudojame ir saugome mūsų interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės www.kirvile.lt lankytojų, potencialių klientų ar klientų (pirkėjų) asmens duomenis.

Privatumo politika yra parengta remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- Reglamentas).

UAB „Kirvilė“  turi teisę iš dalies arba visiškai savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas, informuodama apie tai duomenų subjektus savo interneto svetainėje arba susisiekdama elektroniniu paštu.Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms ar interneto svetainėms, kai jomis naudojatės ar prie jų prieinate naudodamiesi mūsų interneto svetaine ar elektronine parduotuve www.kirvile.lt, todėl rekomenduojame susipažinti su trečiųjų asmenų nurodytomis duomenų tvarkymo sąlygomis.

Jūsų duomenų valdytojas

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „Kirvilė“, juridinio asmens kodas 154272478, registruota buveinė adresu Šviesos g. 4-6, LT-29147 Anykščiai

Tvarkomų duomenų apimtis, jų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir saugojimo terminai

 

Tikslas

Tvarkomi duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo terminas

Komunikavimas su potencialiais ar klientais

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti duomenys, priklausomai nuo komunikavimo turinio ir tikslo

Jūsų iniciatyva ar prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį

3 m. pasibaigus komunikacijai (gavus paskutinį elektroninį laišką ar dokumentus)

Komunikavimas su esamais klientais, jų paklausimų, prašymų ir skundų nagrinėjimas

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pirkimų ir atsiskaitymų duomenys, paklausimo, prašymo ar skundo turinys, komunikacijos (susirašinėjimo) turinys

Su Jumis sudarytos pirkimo sutarties vykdymas arba teisės aktuose numatytų reikalavimų įgyvendinimas

3 m. pasibaigus komunikacijai (gavus paskutinį laišką ar dokumentus)

Pirkimai neprisiregistravus interneto parduotuvėje www.kirvile.lt (svečio teisėmis) ir jų vykdymas, įskaitant prekių pristatymą

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas (jeigu užsakoma prekių pristatymo paslauga), atsiskaitymo už prekes duomenys, komunikacijos (susirašinėjimo) turinys, kita informacija, kurią mums pateikiate prekių užsakymo metu

Su Jumis sudarytos pirkimo sutarties vykdymas

10 m. po paskutinės pirkimo sutarties įvykdymo

 

Tvarkome tik tuos duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų tiesiogiai. Iš jokių trečiųjų asmenų duomenų apie Jus nerenkame.

UAB „Kirvilė“ gali tvarkyti ir Jūsų pateiktus trečiųjų asmenų duomenis, jeigu Jūs juos pateikėte pvz., jeigu už prekes atsiskaitys kitas asmuo ar prašysite prekes pristatyti kitam asmeniui.

Pasibaigus nurodytiems duomenų saugojimo terminams, mes saugiai ir negrįžtamai sunaikiname konkrečiu tikslu tvarkytus ir saugotus duomenis.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, minimalia būtina apimtimi tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti (tikslus žr. aukščiau). Duomenys tvarkomi laikantis Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenis tvarkome tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu. Automatiniu būdu duomenys tvarkome savo vidinėse informacinėse sistemose. Neautomatiniu būdu galime tvarkyti duomenis tik išimtiniais atvejais, pvz., išrašydami popierinę sąskaitą faktūrą.

Taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų.

Ar saugu atsiskaityti mūsų elektroninėje parduotuvėje?

Atsiskaitant už prekes Jūsų suvedami slaptažodžiai, kodai ir kita informacija, nėra kaupiami ir saugomi mūsų sistemose.

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai. Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę. Pavyzdžiui, nenaudojant slapuko, patvirtinančio jūsų prisijungimą, tinklapis nežinotų, jog reikia rodyti Jūsų profilį arba tinklapis kas kartą pateiktų Jums pranešimą “atsiprašome, Jūs privalote prisijungti”, kadangi neprisimintų, kas Jūs esate.

UAB „Kirvilė“ interneto svetainėje  slapukai naudojami tam, kad būtų galima nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėje, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. svetainės kalbos pasirinkimas), rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką, atlikti kitus veiksmus.

IP adresas yra numeris, pagal kurį yra atpažįstamas kompiuteris ar kitas įrenginys, naudojamas prisijungiant prie interneto. Dažniausiai serveris automatiškai surenka IP adresus ir naudoja juos administruojant svetainę. IP adresai dažniausiai yra naudojami kartu su slapukais, kad pastarieji atsimintų kompiuterį arba kitus prietaisus, naudojamus prisijungiant prie šio tinklapio. Mūsų svetainė naudoja IP adresus kartu su slapukais.

Interneto svetainėje www.kirvilė.lt naudojami šie slapukai:

Būtinieji slapukai:

Laikymo aplinka

Slapuko pavadinimas

Slapuko sesijos trukmės

www.kirvile.lt

currency

1 mėnuo

.kirvile.lt

language

1 mėnuo

.kirvile.lt

_hjTLDTest

Kol atidarytas tinklapis

.kirvile.lt

_hjFirstSeen

30 minučių

www.kirvile.lt

_hjIncludedInPageviewSample

2 minutės

.kirvile.lt

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 minučių

.kirvile.lt

B2bb2c

Kol atidarytas tinklapis

www.kirvile.lt

mb_recently_viewed

5 dienos

www.kirvile.lt

OCSESSID

Kol atidarytas tinklapis

 

Funkciniai slapukai:

Laikymo aplinka

Pavadinimas

Slapuko sesijos trukmė

.kirvile.lt

_gid

2 metus

.kirvile.lt

_ga

1 dieną

.kirvile.lt

_hjid

1 metus

.kirvile.lt

_gat_gtag_UA_76523869_1

1 minutė

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Galime perduoti Jūsų duomenis tretiesiems asmenims, jeigu turime tai padaryti siekdami tinkamai įvykdyti su Jumis sudarytą pirkimo sutartį (pvz., siekdami trečiųjų asmenų pagalba pristatyti Jums užsakytas prekes).

Duomenys gali būti perduoti ir tais atvejais, kaip mums iškyla poreikis pasinaudoti tam tikromis trečiųjų asmenų paslaugomis, kurios yra būtinos sklandžiai mūsų įmonės veiklai užtikrinti (pvz., IT, teisinėmis paslaugomis, skolų išieškojimo paslaugomis ar pasitelkti buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas teikiančias įmones). Jeigu mums iškyla poreikis naudotis trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų) pagalba, prieš pasitelkdami tokius trečiuosius asmenis (duomenų tvarkytojus), įvertiname, ar jie užtikrins pakankamą duomenų saugumo lygį ir įgyvendins reikalingas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti. Su trečiaisiais asmenimis visuomet sudarome duomenų tvarkymo sutartis ir kontroliuojame juos Reglamente numatyta tvarka.

Tam tikrais atvejais galime būti įpareigoti pateikti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teisės aktuose numatytais atvejais ar vykdydami valstybės institucijų ar kitų įgaliotų asmenų reikalavimus (pvz., policijos, teismo, antstolių).

Žinoma, duomenis galime perduoti Jūsų prašymu ar sutikimu Jūsų nurodytiems tretiesiems asmenims, jeigu to paprašysite.
Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, esantiems ne ES/EEE valstybėse ar tarptautinėms organizacijoms.

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises ir galite jas įgyvendinti Reglamente numatytais atvejais ir tvarka:

  • būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą
  • susipažinti su duomenimis
  • reikalauti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą
  • nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi
  • gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę persiųsti juos kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą)

Jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@kirvile.lt, siųsdami prašymą ir pateikdami duomenis, leidžiančius Jus identifikuoti. Mes pateiksime atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neatlygintinai, tačiau jeigu prašymas bus nepagrįstas ar neproporcingas, turime teisę paprašyti atlyginti informacijos ar dokumentų pateikimo išlaidas arba atsisakyti tenkinti prašymą. Išimtiniais atvejais turime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimo terminą papildomu 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiu.